สพป.ราชบุรี เขต 2 รับชมการประชุมทางไกล ซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกล Video Conference

วันที่  1  มิถุนายน  2563  เวลา 13.00 น. นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  รับชมการประชุมทางไกล ซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติ