9 มิถุนายน 2563 ประชุมให้คะแนนย้าย

วันที่  9  มิถุนายน  2563  เวลา 10.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนข้าราชการครู ที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี 2563  ณ ห้องประชุมมิตรกิจธรรม  สพป.ราชบุรี เขต 2
w88