16 มิถุนายน 2563 ประชุมทางไกล สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหา กตปน. เขตพื้นที่การศึกษา

16  มิถุนายน  2563  เวลา 09.00 น.  นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  รับชมการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video  Con