22 มิถุนายน 2563 ร่วมแรง ร่วมใจ ทำความสะอาดห้องอาหารสำนักงาน

วันที่  22 มิถุนายน  2563  กลุ่มอำนวยการ นำทีมโดย  น.ส. ญาณินี  สมประดี  ผอ.กลุ่มอำนวยการ  พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ  ร่วมแรง ร่วมใจ ทำความสะอาดห้องอาหารของสำนักงาน  จัดเก็บสิ่งของภายในให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย  เพื่อให้ห้องอาหารของพวกเราทุกคน  มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ  สวยงาม