26 มิถุนายน 2563 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนยากจน จำนวน 2 คน

วันที่  26  มิถุนายน  2563  เวลา 10.00 น.  นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย  นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2&n