26 มิถุนายน 2563 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนยากจน 1 คน

วันที่  26  มิถุนายน  2563  เวลา 11.30 น.  นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  และบุคลากรในสังกัด ได้มอบเงินจำนวน  3,000  บาท พร้อมสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  จำนวน  1  ราย  คือ  ด.ญ.  ชัชชญา   ทับกิ  นักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์   ซึ่งเงินและสิ่งของดังกล่าว ได้จากการรวบรวมน้ำใจบริจาคของบุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 2