26 มิถุนายน 2563 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนยากจน 1 คน

วันที่  26  มิถุนายน  2563  เวลา 11.30 น.  นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  และบุคลากรในสังกัด ได้มอบเงินจำนวน  3,000  บาท พร้อมสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน&nbs