26 มิ.ย. 63 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณภายนอกและภายในสำนักงาน

26 มิถุนายน  2563  กลุ่มอำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2  ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณภายนอกและภายในอาคารสำนักงาน  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)