1 กรกฎาคม 2563 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่  1  กรกฎาคม  2563   สพป.ราชบุรี เขต 2 นำโดย  นายประสงค์   แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ร