1 กรกฎาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา

วันที่  1  กรกฎาคม  2563  เวลา 13.10 น. นายวุฒิชัย   บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2