1 กรกฎาคม 2563 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนร่วมกับจังหวัดราชบุรี

วันที่  1  กรกฎาคม  2563  นางสาวดวงนภา  ขาวสุข   รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  ได้รับมอบหมายจากนายประสงค์   แย้มศิริ   รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2