10 กรกฎาคม 2563 สพป.ราชบุรี เขต 2 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2563

วันที่  10  กรกฎาคม  2563  เวลา 08.30 น. นายประสงค์   แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2563  ณ ห้องประชุม โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพ   โดยในการประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินการจัดการประชุมเว้นระยะห่างทางสังคม (Social  distancing)  และปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข