สพป.ราชบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

สพป.ราชบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28  กรกฎาคม  2563 ด้วยการประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองและระบายสีขาวบริเวณรั้ว จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล    โดยประดับพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมโต๊ะหมู่บูชา สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน สำหรับบุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล