10 กรกฎาคม 2563 สพป.ราชบุรี เขต 2 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

10 กรกฎาคม  2563  สพป.ราชบุรี เขต 2 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน ห้องประชุม ห้องน้ำ ฯลฯ  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID-19 และเชื้อโรคอื่น เพื่อสุขภาพอนามัยที่ห่างไกลโรคติดเชื้อ  สำหรับบุคลากรสำนักงานและผู้มาติดต่อราชการทุกท่าน  โดยสำนักงานกำหนดการฉีดพ่นยาเดือนละ 2 ครั้ง (ช่วงเย็นของวันศุกร์)