15 กรกฎาคม 2563 รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ."

วันที่  15  กรกฎาคม  2563  เวลา 08.00 น. นายประสงค์   แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายวุฒิชัย   บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  , นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  , ผู้อำนวยการกลุ่ม , ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ."  ผ่านระบบ video Conference  เพื่อรับทราบนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.   พร้อมนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  และต่อด้วย การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 26/2563  เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และร่วมวางแผนการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2