15 กรกฎาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

วันที่  15  กรกฎาคม  2563  เวลา 11.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ  ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2561  ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2