17 กรกฎาคม 2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนเพศศึกษาและทักษะชีวิต

วันที่  17  กรกฎาคม  2563  เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้เพศวิถึศึกษาและทักษะชีวิต  ณ  ห้องประชุมปภัสสรวร