20 กรกฎาคม 2563 กิจกรรม สวดมนต์ ไหว้พระ ปฏิบัติสมาธิ

วันที่  20  กรกฎาคม  2563  ตรงกับวันพระแรม 15 ค่ำ  เดือน  8  สพป.ราชบุรี เขต 2 นำโดย นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  และบุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 2  ร่วมกิจกรรม สวดมนต์ ไหว้พระ  ปฏิบัติสมาธิ  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และเพื่อความเป็นสิริมงคล  โดยกำหนดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ  ทุกวันพระ  ณ  ห้องประชุมปภัสสรวรพินิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2