21 กรกฎาคม 2563 ประชุมผู้บริหาร 4/2563

 วันที่  21 กรกฎาคม  2563  เวลา 09.00 น.  นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2563 โดยมี นายวุฒิ