21 กรกฎาคม 2563 ประชุมผู้บริหาร 4/2563

 วันที่  21 กรกฎาคม  2563  เวลา 09.00 น.  นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2563 โดยมี นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2