23 กรกฎาคม 2563 ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอัคคีภัย

วันที่  23  กรกฏาคม  2563  เวลา 10.00 น. นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในสังกัด ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบภัยจากอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน