23 กรกฎาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

วันที่  23  กรกฎาคม  2563  เวลา 13.30 น. นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ห้อ