24 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันที่  24  กรกฎาคม  2563  เวลา 08.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ   รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย  นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต