24 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันที่  24  กรกฎาคม  2563  เวลา 08.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ   รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย  นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน    เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม  2563   ณ บริเวณด้านหน้าห้องประชุมว่องกุศลกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2