24 กรกฎาคม 2563 ให้โอวาทในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานครูผู้ช่วย

วันที่  24  กรกฎาคม  2563  เวลา 13.00 น.    นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เข