28 กรกฎาคม 2563 ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนนมพรรษา ฯ ณ ศาลาประชาคมอำเภอโพธาราม

28 กรกฎาคม  2563  นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาประชาคม อ.โพธาราม จ