3 สิงหาคม 2563 กิจกรรมเคารพธงชาตไทย สวดมนต์ไหว้พระ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

วันที่  3  สิงหาคม  2563  เวลา 08.00 น.  นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ร้องเพลงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระ   เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญ เลื่อมใสศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัติรย์ แสดงออกถึงการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เสริมสร้างความรักสามัคคีในองค์กร  โดยสำนักงานกำหนดกิจกรรมเคารพธงชาติไทยทุกวันจันทร์  ณ  บริเวณด้านหน้าเสาธงชาติไทย สพป.ราชบุรี เขต 2