5 สิงหาคม 2563 โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563

วันที่ 5  สิงหาคม  2563  เวลา 9.30 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563  วันที่ 5-7 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ค่ายหลวงบ้านไร่