6 สิงหาคม 63 ประธานการชุมนุมรอบกองไฟ โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

วันที่  6  สิงหาคม  2563  เวลา 19.00 น.  นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  ได้รับมอบหมายจาก นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2&nbs