7 สิงหาคม 2563 ประชุมพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษารับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่  7  สิงหาคม  2563  เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประจำปี 2563  ณ ห