พิธีลงนามถายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

วันที่  11 สิงหาคม  2563 เวลา 9.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี   นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 และนางสาวดวงนภา  ขาวสุข รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง    เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม  2563 ณ บริเวณด้านหน้าห้องประชุมว่องกุศลกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2KUBET