17 สิงหาคม 2563 กิจกรรมเคารพธงชาติไทย

วันที่  17  สิงหาคม  2563  เวลา 08.00 น. สพป.ราชบุรี เขต 2  นำโดย  นายประสงค์  แย้มศิริ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ  กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมกัน  เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกบุคลากรให้เห็นความสำคัญ เลื่อมใสศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างความรักสามัคคีในองค์กร โดยสำนักงานกำหนดกิจกรรมทุกวันจันทร์  ณ  บริเวณด้านหน้าเสาธงชาติไทย สพป.ราชบุรี เขต 2สูตรบาคาร่า