21 สิงหาคม 2563 สพป.สมุทรสาครเข้าศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

วันที่  21  สิงหาคม  2563  เวลา 10.00 น.  บุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 2  นำโดย นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สมุทรสาคร ซึ่งเข้าศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา  ณ  ห้องประชุมปภัสสรวรพินิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2คาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุด