26 สิงหาคม 2563 กิจกรรมผลงานโรงเรียนตามโครงการ 1 ปี ที่พัฒนา สู่คุณภาพการศึกษา ราชบุรี 2

วันที่  26  สิงหาคม  2563  สพป.ราชบุรี เขต 2  จัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียน ตามโครงการ 1 ปี ที่พัฒนา  สู่คุณภาพการศึกษา ราชบุรี 2 เพื่อแสดงผลสำเร็จของโรงเรียนในสังกัด พร้อมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่โรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นด้านต่างๆ  โดยได้รับเกียรติจากนายประกอบ  วงศ์มณีรุ่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  นายยรรยงค์  เจริญศรี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1  ให้เกียรติร่วมกิจกรรม  พร้อมด้วย นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด  ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2บาคาร่า