31 สิงหาคม 2563 กิจกรรมเคารพธงชาติไทย ร้องเพลงชาติไทย และปฏิญญาเขตสุจริต

วันที่  31  สิงหาคม  2563  เวลา 08.00 น. นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 และบุคลากรในสัง