ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ด้วยวิธีประกวดราราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารเพิ่มเติม >>