8 กันยายน 2563 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่  8  กันยายน  2563  เวลา 13.30 น.  นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ครั้งที่ 1/2563  โดยมี นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุมมิตรกิจธรรม  สพป.ราชบุรี เขต 2เครดิตฟรี