2 กันยายน 2563 รับรับชมรายการ พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน และ พุธเช้า..ข่าว สพฐ.

2 กันยายน  2563  นางสาวดวงนภา ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ."  เพื่อรับทราบนโยบายในการดำเนินงานจาก