9 กันยายน 2563 รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ."

 วันที่  9  กันยายน  2563  เวลา 08.00 น. นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ." เพื่อรับทราบนโยบายในการดำเนินงานจากกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. และต่อด้วยการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 32/2563  เพื่อติดตามและสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2สล็อตออนไลน์