11 กันยายน 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมินความสามารถด้านการอ่าน

วันที่ 11  กันยายน  2563  เวลา 09.00 น. นายสุระพล  เอี่ยมธนานุรักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทราย รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  การประเมินความสามารถด้านการอ่านของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีตัวแทนของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนเข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2ฟรีเครดิต