17 กันยายน 2563 มอบกระเช้าผลไม้เยี่ยมคนป่วย

วันที่  17  กันยายน  2563  เวลา 16.04 น. นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นตัวแทนมอบกระเช้าผลไม้เยี่ยมมารดา  นางสาวสมปอง  สุธาพจน์  เจ้าพน