21 กันยายน 2563 กิจกรรมเคารพธงชาติไทย

วันที่  21  กันยายน  2563  เวลา 08.00 น. นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย  นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  และบุคลากรในสังกัด  ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ  กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต  พร้อมกัน เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกบุคลากรให้เห็นความสำคัญ เลื่อมใสศรัทธา ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างความรักสามัคคีในองค์กร โดยกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันจันทร์ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานKUBET