23 กันยายน 2563 ประชุมคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือน

วันที่  23  กันยายน  2563  เวลา  13.00 น. นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1/2563&nb