30 กันยายน 2563 รับเสด็จพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล

วันที่  30  กันยายน  2563  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 นางสาวดวงนภา