2 ตุลาคม 2563 ประชุมเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

วันที่  2  ตุลาคม  2563  เวลา 10.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ  ครั้ง