5 ตุลาคม 2563 กิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทยและสวดมนต์ไหว้พระ

วันที่  5  ตุลาคม  2563  เวลา 08.00 น.  นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย  นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2