7 ตุลาคม 2563 ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 38 ค (2)

วันที่  7  ตุลาคม  2563  เวลา 15.40 น. นายประสงค์  แย้มศิริ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ณ ห้องประชุมมิตรกิจธรรม  สพป.ราชบุรี เขต 2