13 ตุลาคม 2563 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่  13  ตุลาคม  2563 เวลา 7.30 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรีเขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป ราชบุรี เขต 2  พร้อมคณะ  เป็นตัวแทน สพป.ราชบุรี เขต 2  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันค