16 ตุลาคม 2563 กิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ปฏิบัติสมาธิ

16 ตุลาคม  2563  เวลา 08.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.