23 ตุลาคม 2563 สพป.ราชบุรี เขต 2 ร่วมพิธี วันปิยมหาราช ประจำปี 2563

วันที่  23  ตุลาคม  2563  เวลา  08.00 น.นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรีเขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป ราชบุรี เขต 2  พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดบ้านเลือก  และเวลา 10.00 น.  นำบุคลากรร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ บริเวณโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน