23 ตุลาคม 2563 สพป.ราชบุรี เขต 2 ร่วมพิธี วันปิยมหาราช ประจำปี 2563

วันที่  23  ตุลาคม  2563  เวลา  08.00 น.นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรีเขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป ราชบุรี เขต 2  พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้