2 พฤศจิกายน 2563 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

วันที่  2  พฤศจิกายน  2563  เวลา 13.30 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา  เพื่อรับร