2 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต

วันที่  2  พฤศจิกายน  2563  เวลา 08.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  แล