2 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต

วันที่  2  พฤศจิกายน  2563  เวลา 08.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  และบุคลากรในสังกัด  ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต  เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เลื่อมใสศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความรักสามัคคีในองค์กร ณ บริเวณด้านหน้าเสาธงชาติไทย สพป.ราชบุรี เขต 2