6 พฤศจิกายน 2563 สพป.ราชบุรี เขต 2 ต้อนรับผอ.สพป.และ รอง ผอ.สพป. ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

วันที่  6  พฤศจิกายน  2563 ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2  ร่วมต้อนรับ นายประวิช   ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  และนางบรรเจิด  อุ่นมณีรัตน์  รอง ผอ